วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

5 hours ago

Coding Chic Chic
เชิญชวนผู้บริหารและครูที่สนใจเข้าร่วมการเรียนออนไลน์ในหลักสูตร "ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล" (New Normal Life and Digital Quatient) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ดี ทันสมัยและมีประโยชน์มากๆ โดย ศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรณ และ รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่ Link learningdq-dc.ku.ac.th ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Coding Chic Chic
อบรม coding ครับ#อบรมออนไลน์ #ฟรี! หลักสูตร #C4T_Plus.💻 สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (Coding Online for Teacher Plus:C4T Plus) รุ่น 2 .💻สมัครและอบรมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564 ที่เว็บไซต์ teacherpd.ipst.ac.th .📢 เป็นหลักสูตรที่กำลังขอการรับรองจาก กคศ. .🎯 หลักสูตรที่เปิดอบรม มีดังนี้ 🔸 หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)รุ่นที่ 2 🔸 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)รุ่นที่ 2 🔸 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) รุ่นที่ 2.🎉 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 🎖ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ หลักสูตร Coding for teacher (C4T) มาแล้ว 🎖 เป็นครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ 🎖เป็นศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง 🎖 มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร 🎖 มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น.-----------------------------------------🔸 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมFacebook สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.www.facebook.com/oho.ipst 🎖📢 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Coding Chic Chic
#สสวท. จับมือ TikTok อัพสกิลพนักงาน ผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้ วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี บนโลกออนไลน์ และใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย .🔸ติดตามคอนเทนต์ TikTok ของ สสวท. ได้ที่ช่อง ipst.thailand >> www.tiktok.com/@ipst.thailand.🔸คุณครูและนักเรียนทั่วประเทศ รอติดตามกิจกรรม TikTok จาก สสวท. ได้เร็ว ๆ นี้.#ยกระดับคุณภาพการศึกษา #ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม #IPSTxTikTok #TikTokUni #IPST #TikTok ... See MoreSee Less
View on Facebook