วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

1 week ago

Coding Chic Chic
สสวท. เชิญชวนสมัครอบรมการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนขั้นพื้นฐานครับ📢ขอเชิญคุณครูที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน coding สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Python ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา👤คุณสมบัติผู้สมัคร1. เป็นครูที่มีความพร้อมที่จะอบรมได้ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 โดยไม่สละสิทธิ์ภายหลัง 2. เป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม python🗓 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 10 สิงหาคม ทางเพจนี้ โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับอีเมลแจ้งด้วย🗓อบรมวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564💲อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 💻สมัครอบรมได้ที่ bit.ly/3ww7JtR#อบรมฟรี #วิทยาการคำนวณ #python #ขั้นพื้นฐาน #coding #สสวท ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Coding Chic Chic
เชิญชวนผู้บริหารและครูที่สนใจเข้าร่วมการเรียนออนไลน์ในหลักสูตร "ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล" (New Normal Life and Digital Quatient) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ดี ทันสมัยและมีประโยชน์มากๆ โดย ศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรณ และ รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่ Link learningdq-dc.ku.ac.th ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 months ago

Coding Chic Chic
อบรม coding ครับ#อบรมออนไลน์ #ฟรี! หลักสูตร #C4T_Plus.💻 สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (Coding Online for Teacher Plus:C4T Plus) รุ่น 2 .💻สมัครและอบรมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564 ที่เว็บไซต์ teacherpd.ipst.ac.th .📢 เป็นหลักสูตรที่กำลังขอการรับรองจาก กคศ. .🎯 หลักสูตรที่เปิดอบรม มีดังนี้ 🔸 หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)รุ่นที่ 2 🔸 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)รุ่นที่ 2 🔸 หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) รุ่นที่ 2.🎉 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 🎖ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ หลักสูตร Coding for teacher (C4T) มาแล้ว 🎖 เป็นครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ 🎖เป็นศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง 🎖 มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร 🎖 มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น.-----------------------------------------🔸 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมFacebook สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.www.facebook.com/oho.ipst 🎖📢 ... See MoreSee Less
View on Facebook