วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

2 days ago

Coding Chic Chic
กิจกรรมสนุกๆ ของ สสวท. ในการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณครับสสวท. และ​ สพฐ. ได้จัดทำสื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษา ผู้สนใจสามารถ 💻ดาวน์โหลดสื่อฯวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นได้ที่ oho.ipst.ac.th/media/csl1 🖱 💻 ดาวน์โหลดสื่อฯวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้ที่ oho.ipst.ac.th/media/csl2 🖱 ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 days ago

Coding Chic Chic
เรียนรู้ไปด้วยกัน...วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.ปลาย (รวม ตชว. ม.4-5) ค่อย ๆ พัฒนาครับdt.nattapon.com ... See MoreSee Less
View on Facebook