หน่วยที่ 4 การสร้างประโยชน์จากผลงาน

ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.5/1 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

ในเรื่องนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างประโยชน์จากผลงาน ในประเด็นของการเพิ่มมูลค่า และการสร้างมูลค่าครับ ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอบรรยายและเอกสารประกอบการบรรยายต่อไปนี้ แล้วทำงานตามที่มอบหมายส่งใน Google Classroom นะครับ

เอกสารประกอบการบรรยาย

Download the PDF file .